Sist endret: 08.12.2020

University of Technology Sydney (UTS)

Sentralt plassert nær bykjernen, med over 30 000 studenter og 2000 forskere, er UTS et av de største og mest prestisjefylte universitetene i Australia. Forskerstøtten er delt mellom biblioteket og andre avdelinger, inkludert fakultetene, innovasjonsavdelingen, og forskningsavdelingen.
Bilde
University of Technology Sydney (UTS)

Foto: Andy Roberts, CC BY-SA 4.0

 

Åpen publisering og forlagsvirksomhet ved UTS

UTS driver et eget åpent forlag, UTS ePRESS. Forlaget utgir flere tidsskrift med åpen tilgang, både fagfellevurderte og studenttidsskrift, i tillegg til bøker og konferansepapers. De bruker plattformen Open Journal Systems (OJS), som er basert på åpen kildekode, i samarbeid med Ubiquity Press, som hjelper universitetet med effektiv publisering. Artikler og bøker er også tilgjengelige i HTML-format, med tanke på maskinlesbarhet, og alle utgivelsene er i samsvar med COPE.

UTS har også et eget vitenarkiv, kalt OPUS. Her egenarkiveres de ansattes publikasjoner for å ivareta grønn åpen tilgang, som beskrevet i UTS sin Open Access Policy, i tillegg til arkivering av grålitteratur.

Støtte til datahåndtering ved UTS

Biblioteket ved UTS har flere tjenester og verktøy knyttet til håndtering av forskningsdata. Forskerstøtten ved biblioteket er organisert i «faculty teams» som har kontakt ut mot fagmiljøene, i tillegg til at de et sentral «Research Data Team» med spesialisert kompetanse knyttet til forskningdata. Biblioteket har tett samarbeid med IT-avdelingen eResearch om verktøy og tjenester knyttet til håndtering av forskningsdata. I tillegg har UTS en sentral styringsgruppe for RDM (Research Data Management) som er viktig kontaktpunkt for alle relevante parter på universitetet. 

UTS Library vektlegger arbeidsflyt og integrerte verktøy som er tilpasset forskernes arbeidsprosesser som viktig for å legge til rette for god datahåndtering og deling av data. Spesielt for UTS er verktøyet Stash. Dette benyttes i første fase til å sette opp en DMP, og utfylling om løsninger for innsamling og lagring av data brukes som utgangspunkt for å søke om og få opprettet arbeidsområder fra IT-avdelingen, som kobles opp til Stash. Stash kan brukes for å organisere og håndtere data i løpet av prosjektet, og det er mulig å opprette «data records» med metadata som beskriver datasett. Dette kan brukes både for å styre tilgang og ha oversikt underveis, men gjør det også enklere og mer hensiktsmessig å arkivere data (på UTS-servere via Stash) frem til de skal slettes, og eventuelt publiseres i UTS Research Data portal eller andre åpne data-arkiv som Research Data Australia.

I tillegg bidrar UTS Library til å drifte et arkiv kalt ATSIDA som forvalter forskningsdata knyttet til Australske urfolk.

Biblioteket pleier også å være med på å markere arrangementet Research Bazaar (forkortes gjerne til «RezBaz», på norsk «forskningsbasar»). Hvert år blir det arrangert RezBaz på en rekke universitet i Australia, New Zealand, USA og Norge, hvor det i løpet av noen dager avholdes en rekke kurs og workshops i Library Carpentry.

En mer inngående og detaljert beskrivelse av University of Technology Sydney samt organisering og finansiering av forskning i Australia og New Zealand er tilgjengelig i denne oppsummeringen fra studietur, som er tilgjengelig på nettsiden hvor informasjon ble delt underveis i Open Science Toolbox-prosjektet.