Sist endret: 07.12.2020

University of Otago

University of Otago har hovedcampus i Dunedin på Sørøya på New Zealand, og er et av landets mest forskningstunge universitet. Universitetet har omkring 1200 forskere og over 20 000 studenter, og University of Otago Library har nærmere 100 ansatte.
Bilde
University of Otago - Clocktower building

Foto: JeBeDu CC BY-SA 2.5 

Forskerstøtte ved University of Otago Library

Biblioteket ved University of Otago har opprettet en egen «Research Support Unit», som består av tre spesialister i et sentralt team. Gruppen er organisert under bibliotekets avdeling for «Information Services» og hjelper forskere og prosjekter med å håndtere alle aspekter ved forskningsdata, samt bibliometriske tjenester. De arbeider også mye prosjektbasert inn mot forskningsmiljøene og basert på konkrete henvendelser og behov. Det sentrale teamet sørger også for kompetansebygging og opplæring av fagreferenter (subject librarians), og disse har kontakt ut mot fagmiljøene på fakultet og institutt.

Blant tjenestene innen forskningsdata har University og Otagi et egenutviklet datahåndteringsplanverktøy. Biblioteket bruker LibGuides for å formidle informasjon om datahåndtering, og tilbyr også ulike kurs og workshoper, for eksempel Carpentries. Biblioteket er i stadig dialog med IT om tjenester, kurs og tilbud. For eksempel er det slik at IT og biblioteket begge underviser i EndNote, og oppfattelsen blant de ansatte er at dette er kompletterende, mer enn et konkurrerende tilbud, med ulike innfallsvinkler og fokus.

Et av initiativene som biblioteket bidrar til er digital humaniora (Digital Humanities). Bibliotekets har en viktig rolle som fasilitator, for å knytte folk sammen, henvise videre og gi veiledning, tips og råd om verktøy. Det arrangeres jevnlig kurs og seminarer, og målet er å å bygge et aktivt miljø innen digital humaniora med ulike typer aktiviteter og prosjekter, slik at det blir et levedyktig «community of practice». 

Åpen publisering ved University of Otago

University of Otago jobber aktivt med åpen publisering, og har en egen «Open Access-copyrightmanager». Universitetet har en klar policy for åpen publisering, med retningslinjer og eksempler på beste praksis for publisering. I tillegg tilbyr de tjenester innen bibliometri, utforske verktøy og kompetansehevende tiltak.

En mer inngående og detaljert beskrivelse av University of Otago samt organisering og finansiering av forskning i Australia og New Zealand er tilgjengelig i denne oppsummeringen fra studietur, som er tilgjengelig på nettsiden hvor informasjon ble delt underveis i Open Science Toolbox-prosjektet.