Sist endret: 08.12.2020

University College London (UCL)

University College London (UCL) omtales som «London’s global university». Det er et tverrfaglig universitet og et av de største i Storbritannia med over 40 000 studenter og over 13 000 ansatte. Biblioteket har hele 17 filialer spredd utover London, og dekker en rekke forskjellige fagområder.

 

Bilde
UCL, Steve Cadman CC BY SA

Foto: Steve Cadman CC BY-SA 2.0.

Ved UCL er det bibliotek og forskningsavdeling som er ansvarlige for åpen vitenskap. Et eget UCL Office for Open Science and Scholarship tilbyr hjelp og støtte til ansatte og studenter, og egne team har ansvar for underområdene forskningsdatahåndtering, åpen publisering, bibliometri og forskningsintegritet. UCL har også stort fokus på Open Education (åpen utdanning) og har blant annet et eget arkiv for åpne læringsressurser.

Åpen tilgang (OA)

Biblioteket har ansvar for vitenarkivet UCL Discovery og publikasjonshåndteringssystemet (tilsvarer CRIStin), og teamene for åpen tilgang og åpen utdanning driver med utstrakt opplæring, veiledning og støtte for disse. I tillegg driver de utstrakt open access-forlagsvirksomhet med UCL Press, som ble lansert i 2015 og var Storbritannias første helt åpne universitetsforlag.

Informasjon om åpen tilgang for ansatte og studenter finnes på bibliotekets nettsider.

Datahåndtering

Et eget Research Data Management-team tar imot henvendelser og tilbyr blant annet gjennomgang av datahåndteringsplaner.

I tillegg har biblioteket utfyllende nettsider om forskningsdatahåndtering med informasjon til studenter og forskere. Her finnes blant annet informative «How-to»-guider for hvert steg i forskningsdatasyklusen. Teamet tilbyr også kursing og opplæring.

IT-avdelingen er involvert i forskningsdatahåndtering gjennom egne Research Data Services. Her finnes det blant annet informasjon og støtte til lagring og arkivering av forskningsdata. IT-avdelingen drifter også UCL Research Data Repository, som er UCL sitt institusjonelle arkiv for forskningsdata.