Sist endret: 07.12.2020

Massey University

Massey University er den viktigste tilbyderen av fjernundervisning i New Zealand, og har også tre fysisk campuser på Nordøya. Universitetet har totalt 35 000 studenter og omtrent 1000 forskere, tillegg til 2000 faglige og administrativt ansatte. Blant disse er 140 ansatt ved universitetsbiblioteket.
Bilde
Massey University

Foto: Michal Klajban CC BY-SA 4.0

Støtte til forskningsdatahåndtering ved Massey University

På Massey University har de siden 2016 hatt en dedikert stilling på biblioteket som jobber med forskningsdatahåndtering (Research Data Management). Dette arbeidet, «Research Data Management Initiative», ble satt igang basert på at IT-avdelingen fikk henvendelser og spørsmål knyttet til datahåndtering og lagring. En arbeidsgruppe med representanter fra bibliotek, IT, forskningsadministrasjon og fakultet startet med å identifisere hvilke utfordringer og behov forskere hadde knyttet til håndtering og behandling av forskningsdata. Dette førte til videre utvikling av handlingsplan og et «veikart» for tjenester og verktøy for forskningsdatahåndtering, hvor universitetsbiblioteket og IT-avdelingen var viktige partnere.

Biblioteket jobber mye med å synliggjøre sine tjenester, og har nettsider med grundig informasjon om alle steg i datahåndteringsprosessen. Støtte og tjenester som tilbys er blant annet info om intellektuelle rettigheter, eierskap og lisenser, mal for datahåndteringsplaner, dataklassifisering, samt informasjon om lagring og arkivering. Massey har ikke eget institusjonelt arkiv for forskningsdata, men biblioteket gir råd og veiledning om andre arkiv hvor data kan publiseres. Fra bibliotekets siden henvises det også videre til IT sine nettsider der det er relevant, f.eks. når det gjelder lagring av data, eller ved behov for tilgang på superdatamaskiner.

Biblioteket tilbyr også kurs, opplæring og veiledning innen datahåndtering og andre relevante tema for forskere. De har utviklet en serie webinarer kalt «Researcher Toolbox Online Webinars», og holder jevnlig workshoper på alle campuser. Biblioteket tar også kontakt med nye PhD-studenter, og tilbyr de en «helsesjekk» for dataene, og de snakker også med veiledere om nytten av datahåndtering og tjenestene som tilbys på biblioteket.

En mer inngående og detaljert beskrivelse av Massey samt organisering og finansiering av forskning i Australia og New Zealand er tilgjengelig i denne oppsummeringen fra studietur, som er tilgjengelig på nettsiden hvor informasjon ble delt underveis i Open Science Toolbox-prosjektet.