Sist endret: 04.11.2020

Røvertidsskrift (Predatory journals)

Røvertidsskrifter, ofte kjent under det engelske begrepet «predatory journals» er useriøse tidsskrift som har blitt et økende problem i kjølvannet av åpen publisering.

Det har etter hvert blitt vanlig å betale for å få publisere i åpne tidsskrift, som et alternativ til å måtte betale for å få lese det som har blitt publisert. Svindlere utnytter denne publiseringsmetoden for å tjene penger, ved å opprette falske tidsskrift og tar seg godt betalt for å publisere artikler. Artiklene blir ikke korrekturlest eller fagfellevurdert, og forskeren kan tape både penger og anseelse. Dette har ført til en misoppfatning blant en del forskere om at all åpen publisering er av dårlig kvalitet.

Forskere bør unngå useriøse utgivere, og her er noen nyttige tips for å finne informasjon om hva som er seriøse tidsskrift.

NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler gir en oversikt over godkjente publiseringskanaler på nivå 1 eller 2. NSD gir også en oversikt over tidsskrift som er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAJ er et register over åpne, kvalitetssikrede tidsskrift og utgivere. For å bli indeksert i DOAJ, kreves det en søknadsprosess hvor tidsskriftet eller utgiveren demonstrerer at de er seriøse og har gode rutiner for bl.a. fagfellevurdering. Det er over 14 000 tidsskrift registrerte tidsskrift i DOAJ.

Nettsiden Think. Check. Submit. kan også anbefales. Her er en grei oversikt over kriterier som kan anvendes for å avgjøre om tidsskriftet eller utgiveren er seriøst. Mange useriøse aktører driver med aggressiv markedsføring. Hvis tilbudet virker for godt til å være sant, så er det gjerne det. 

Falske konferanser

Det har også dukket opp tilfeller av falske konferanser. Før man melder seg på og betaler en konferanseavgift, er det lurt å sjekke om det er en konferanse som har funnet sted før, og om den har et godt rykte. Hvis det er første gang konferansen avholdes, sjekk om organisasjonen som arrangerer er kjent og pålitelig, undersøk lokalene der konferansen skal holdes; er det nok plass? Kan kontaktpersoner for lokalene eller vertsorganisasjonen bekrefte at konferansen skal finne sted og at lokalene er booket? Hvem skal holde innlegg og presentasjoner – er det personer som faktisk finnes og som er anerkjente fagfolk? 

Nettsiden Think. Check. Attend. gir råd om potensielt falske konferanser.