Sist endret: 02.11.2020

Nettkurs, litteratur og ressurser

Det finnes en rekke åpent tilgjengelige ressurser, nettbaserte kurs (e-læring), bøker og artikler med mer inngående informasjon om åpen tilgang eller åpen vitenskap for de som ønsker å utforske temaet videre på egenhånd. Her er en oversikt over noen av dem.

Nettkurs for forskere

MOOC står for «Massive Open Online Course», og er som navnet tilsier åpne internettkurs.

Open Science MOOC 1: Moduler om åpne prinsipper, åpen programvare/kildevare og lignende. Drives frem av frivillige med en styringskomité i spissen, og en rekke viktige samarbeidspartnere innenfor åpen vitenskap, som Unpaywall, Zenodo, figshare, Altmetrics og andre. 

Open Science MOOC 2: Nettkurs utviklet av universitetet i Delft, i samarbeid med edX, og går over fire uker. Dekker tema som effektiv publisering med åpen tilgang, FAIR data og hvordan forskere kan øke sin synlighet på nett. 

Research Data Management and Sharing: Nettkurs som gir en introduksjon til datahåndtering, utviklet av The University of North Carolina at Chapel Hill og The University of Edinburgh. 

MANTRA – Research Data Management Training: Nettkurs om håndtering av forskningsdata, utviklet av The University of Edinburgh. 

CESSDA Data Management Expert Guide: Guide/nettkurs som går gjennom hele forskningsdata-syklusen. Hovedmålgruppe er forskere innen samfunnsvitenskapelige fag, men mye her er generelt nok til å være nyttig for alle fagfelt. 

NTNU Universitetsbiblioteket har utarbeidet tre åpne nettkurs innenfor åpen vitenskap og gjenbruk beregnet på ph.d.-stipendiater:

Nettkurs for forskerstøtte

RDMLA (Research Data Management Librarian Academy): Kursmoduler på Canvas Network som retter seg mot bibliotekarer som skal til by tjenester og støtte til forskere. 

Delivering Research Data Management Services: Nettkurs på plattformen FutureLearn, som retter seg mot institusjoner som skal sette opp tjenester og støtte tilknyttet forskningsdatahåndtering. 

Essentials 4 Data Support: Introduksjonskurs for de som skal tilby forskerstøtte knyttet til datahåndtering. Utviklet av rdnl (Research Data Netherlands), som i tillegg til gratis nettkurs også tilbyr fysiske samlingsbasert kurs (mot avgift). 

Forskningsdata og avtaleverk: Webinar fra UiT Norges arktiske universitet som gir oversikt over regelverk og avtaleverk for forskningssamarbeid, med særlig fokus på forskningsdata. Kurspresentasjonen ligger åpent tilgjengelig.

Portaler og samlesider

FOSTER:  E-læringsportal med en lang rekke kurs, materialer og ressurser innen åpen vitenskap, forskningsdata og relaterte tema. 

SSHOC Training Toolkit: Samleside med læringsressurser fra SSHOC, Social Sciences & Humanities Open Cloud.

Lyd og bilde

Open Science Talk: Podcast om open science av UiT Norges Arktiske universitet.

Data Sharing and Management Snafu in 3 Short Acts:  Video som viser hvorfor god datahåndtering kan være nyttig.

e-Bøker

Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook 

Open Science Training Handbook 

A FAIRy tale