Sist endret: 24.11.2020

University of Edinburgh, Research Data Service

Universitetet i Edinburgh samarbeider tett med Digital Curation Centre (DCC) i Skottland og har kommet langt med tanke på åpne data og generell forskningsdatahåndtering. Støttetjenestene for forskningsdata er ikke organisert under biblioteket i tradisjonell forstand, men kan likevel fungere som inspirasjonskilde for bibliotek som skal opprette nye tjenester for forskningsdata.
Bilde
Universitetet i Edinburgh

Foto: LWYang, Old College, University of Edinburgh. CC BY 2.0

Universitetet i Edinburgh er et av Storbritannias eldste universitet og har i overkant av 40 000 studenter og 15 000 ansatte. Universitetet har satset sterkt på datahåndtering med en egen policy for forskningsdata, og har i tillegg utarbeidet et eget veikart for forskningsdatahåndtering som beskriver planer og konkrete målsetninger for utvikling av forskningsdatatjenester.

Med tanke på nivåinndelingen i Open Science Toolbox, ligger forskningsdatatjenesten ved universitetet i Edinburgh på nivå 2 med et rikt utvalg av både digitale informasjonstjenester og et tverrfaglig team som driver kursing og veiledning. 

Organisering av støttetjenestene

Støttetjenesten for forskningsdata, Research Data Service, er organisert under Information Services/Research Support og består av et tverrfaglig Data Service Support-team med sju ansatte. 

I tillegg til generell informasjon, tilbyr Research Data Service også ulike former for kursing og opplæring både i form av tradisjonelle kurs, seminarer og workshops, og gjennom nettkurs. All nødvendig informasjon for brukerne finnes på nettsidene.

De øvrige tjenestene er organisert gjennom en forenklet forskningssyklus: planlegging, gjennomføring og avslutning.

  • Planlegging («Before you begin») er sentrert rundt datahåndteringsplanen og inneholder malverktøy, en oversikt over de ulike finansiørenes krav samt eksempler på datahåndteringsplaner.
  • Under Gjennomføring («Research in progress») finnes det oversikt over eksterne verktøy og universitetets løsninger for datahåndtering alle trinn i forskningsprosessen. For eksempel tilbyr universitetet en egen Data Safe Haven for sensitive data, og har også løsninger for High Performance Computing (HPC).
  • Avslutning («Approaching completion») gir ulike valg for publisering av forskningsdata. I tillegg har universitetet et eget arkiv for langtidslagring av forskningsdata som ikke skal publiseres og et eget metadataarkiv.