Sist endret: 08.12.2020

Delft University of Technology (TU Delft)

TU Delft er Nederlands største og eldste tekniske universitet, med mer enn 25 000 studenter og 6000 ansatte. TU Delft har i flere år jobbet aktivt med åpen vitenskap, og er et av universitetene i Europa som har kommet lengst med å implementere god praksis og støtte til forskere. TU Delft har også vært en viktig pådriver for samarbeid og aktiviteter på tvers av institusjoner, og deler gjerne av sine erfaringer og kompetanse.
Bilde
Tu Delft

Foto: M8scho, CC-BY-SA 4.0

Ved TU Delft har biblioteket en ledende rolle i arbeidet med åpen vitenskap. Dette inkluderer infrastruktur, tjenester og støtte til åpne tidsskrift, publisering av åpne lærebøker samt åpne nettkurs og andre læringsressurser, i tillegg til omfattende støtte knyttet til forskningsdata.

Støtte til forvaltning av forskningsdata ved TU Delft

Biblioteket ved TU Delft tilbyr omfattende støtte og tjenester knyttet til håndtering og forvaltning av forskningsdata, på alle trinn i livssyklusen til forskningsdata fra planlegging og utarbeidelse av DMP, til arkivering og publisering av datasett og kildekode. Biblioteket har en sentral gruppe som har ansvar for og administrerer støttetjenester for forskningsdatahåndtering på tvers av hele universitetet. Forvaltning av forskningsdata er et prioritert område ved TU Delft, og inkluderer samarbeid og involvering av en hel rekke avdelinger og seksjoner på tvers av universitetet, som illustrert i figuren under (se også bloggen Open Working).

Det som særlig illustrerer satsningen på forvaltning av forskningsdata, er ansettelsen av «Data Stewards». Hvert fakultet har en fulltids «Data Steward» med kompetanse og erfaring som forskere innen fakultetets fagfelt. Disse er første kontaktpunkt for spørsmål knyttet til forskningsdata, og er bindeledd inn mot den sentrale forskningsdatagruppen. I tillegg til råd, veiledning og undervisning er de gjerne aktivt involvert i ulike prosjekter og initiativ, se blogginnlegget «A year in the life of a Data Steward» for mer inngående beskrivelse av aktiviteter en Data Steward kan bidra til.

 

Bilde
TU Delft Data Stewardship