Sist endret: 04.12.2020

Høgskolen i Innlandet (HiNN)

I 2018 fusjonerte Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer og ble til Høgskolen i Innlandet (HiNN). Institusjonen har en samlet studentmasse på omring 16 000 studenter og 1 100 årsverk. HiNN var en av de første institusjonene i landet som undertegnet DORA-erklæringen (The San Fransisco Declariation on Research Assessment).
Bilde
Høgskolen i Innlandet studiesteder

Bibliotektjenestens forskerstøttegruppe har lenge jobbet sammen med forskerne på områder som systematiske søk, publisering og åpen tilgang (open access). Gruppen hadde tidlig fokus på åpen vitenskap, og ble i 2020 styrket ved at man opprettet en egen delgruppe, med 4 bibliotekarer som fokuserer på å fremme åpen vitenskap ved å tilby kurs og assistanse. Med dette har samarbeidet med forskningskoordinatorene og IT innad i institusjonen blitt styrket, og det jobbes i dag med å lage rutiner og nettsider for en felles plattform og oversikt over hvor forskerne kan henvende seg.

Samlet tilbyr forskningsstøttetjenesten for åpen vitenskap hjelp med:

  • Datahåndteringplaner
  • Datalagring 
  • Open Access publisering og egenarkivering 
  • Lisensiering av åpne publikasjoner og data
  • Personvernspørsmål 
  • Publiseringsfond

Det jobbes i tillegg med å integrere åpen vitenskap-tematikk i undervisningen som gis til stipendiater, med kurs som: «Synlighet for deg som forsker» og «Hvordan søke etter åpne datasett». Årlig arrangeres «Open Access Week», med quizzer, brosjyrematriell, og stasjoner ved alle studiesteder hvor både ansatte og studenter kan lære mer om åpen vitenskap.