Sist endret: 25.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet har jobbet lenge med åpen vitenskap og forskningsdatahåndtering og er blant annet eier og forvalter av DataverseNO, et nasjonalt generisk arkiv for forskningsdata. 
Bilde
Forskningsdataportalen

UiT Norges arktiske universitet er et av Norges største universitet med i overkant av 16 000 studenter. I 2017 fikk universitetet egne retningslinjer for forvaltning av forskningsdata som blant annet slår fast ansvarsfordelingen i forbindelse med datahåndtering i forskningsprosjekter.

Ved UiT har forvaltning av forskningsdata vært organisert som et samarbeidsprosjekt mellom forsknings- og utdanningsadministrasjon, IT og bibliotek siden 2015. All relevant informasjon om forskningsdatahåndtering er tilgjengelig for forskere og studenter gjennom Forskningsdataportalen. Portalen er organisert rundt forskningsdatasyklusen og gir blant annet informasjon om aktuelle kurs, datahåndteringsplaner, publisering og etikk og personvern i forskningsprosjekter. 

UiT var tidlig ute med publisering av forskningsdata gjennom egne arkiv. I 2014 ble The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing) etablert og i 2016 ble institusjonsarkivet UiT Open Research Data lansert. I dag er både TROLLing og UiT Open Research Data integrert i DataverseNO, som er et nasjonalt sertifisert arkiv for åpne forskningsdata eid og driftet av UiT. Dette innebærer at andre forskningsinstitusjoner i Norge kan opprette en avtale med UiT om DataverseNo, og få hjelp med blant annet kuratering.

Universitetsbiblioteket ved UiT produserer også en egen podcast om åpen vitenskap, Open Science Talk