Sist endret: 04.12.2020

Research Data @NTNU

Ved NTNU er støttetjenestene for åpne data og forskningsdatahåndtering organisert gjennom Research Data @NTNU, som er et samarbeid mellom NTNU Universitetsbiblioteket og NTNU IT.
Bilde
Logo

Illustrasjon: NTNU, CC-BY 4.0

Med campus i tre byer og over 40 000 studenter er NTNU Norges største universitet. NTNU har hatt egen politikk for åpen publisering siden 2014 og fikk i 2018 også en politikk for åpne forskningsdata. En samlet politikk for åpen vitenskap ble ferdigstilt i 2020. Arbeidet med åpen vitenskap ved NTNU vitenskap ledes og koordineres av NTNU Universitetsbiblioteket. 

Research Data @NTNU

Research Data @NTNU koordineres av biblioteket og er en støttetjeneste for datahåndtering for forskere og studenter. Research Data @NTNU besvarer henvendelser fra forskere og studenter og fungerer som kontaktpunkt mot fakultet, institutt og andre enheter. Tjenesten har en hard kjerne på fem ansatte fra bibliotek og IT-avdeling som møtes ukentlig, men henter også inn andre ressurser ved behov. 

Selv om det å tilrettelegge for åpne data er en viktig del av arbeidsoppgavene til Research Data @NTNU, er de fleste henvendelsene knyttet til generell datahåndtering i form av datahåndteringsplaner, persondata og lagringsløsninger. Mange av spørsmålene og problemstillingene er sammensatte, og det er derfor svært nyttig å ha med kompetanse fra både bibliotek og IT. 

Nettside og kontaktpunkt

Nettsiden til Research Data @NTNU gir relevant informasjon om alle trinnene i forskningsdatasyklusen og peker videre til interne og eksterne kilder. Forskere og studenter kommer i kontakt med Research Data @NTNU gjennom e-post og henvendelser gjennom NTNUs portal NTNU Hjelp.

Kurs og opplæring

Research Data @NTNU holder kurs, workshops og foredrag på forespørsel og driver også oppsøkende virksomhet i form av instituttbesøk. Én gang i måneden holdes det digitale DMP-workshop gjennom NTNUs Virtuelle Bibliotek. Teamet har også utviklet nettkurs for forskere og stipendiater, blant annet Research Data Management and Open Science.

Rutiner og retningslinjer

Research Data @NTNU har vært sentrale i utarbeidelsen av rutiner og retningslinjer for forskningsdata ved NTNU og har blant annet utarbeidet egne retningslinjer for datahåndteringsplaner og guider for lagring og innsamling av forskningsdata.