Sist endret: 07.12.2020

Monash University

Monash University ligger i Melbourne og er et av de største universitetene i Australia. De utdanner innen fag som medisin, jus, økonomi og kunstneriske fag. Universitetet har 74 000 studenter og 3500 ansatte, og har også campus i andre land. Universitetsbiblioteket er fordelt på seks avdelinger i Melbourne, med rundt 200 ansatte totalt.
Bilde
Green Chemical Futures Building Monash University

Foto: Rob Deutcher CC-BY 2.0

Forskningsstøtte ved Monash University Library

Støtte til forskere ved universitetsbiblioteket på Monash er organisert i «faculty teams» som har kontakt ut mot fagmiljøene på de ulike fakultetene. Disse teamene inkluderte fagansvarlige bibliotekarer i tillegg til bibliotekarer med undervisningskompetanse. Disse tilbyr støtte, kurs og opplæring, også integrert i utdanningsløp, innen både litteratursøk, referansehåndtering, akademisk skriving, men også publisering og forskningsdatahåndtering.

Selv om Monash University ikke har en formell politikk for åpen vitenskap eller forskningsdata, har de i flere år hatt en sentral gruppe som jobber med og tilbyr støtte knyttet til like aspekter ved forskningsdata. Denne gruppen har mer inngående ekspertise knyttet til spørsmål om forskningsdata og jobber tett opp mot «faculty teams» ved biblioteket, i tillegg til Monash eResearch Centre og eSolutions (IT-avdelingen), samt forskningsadministrasjon.

Særlig nyttig er Monash sin presentasjon av støtte gjennom hele forskningssyklusen, hvor tjenester, verktøy, råd og informasjon blir presentert i de ulike fasene i forskningsprosessen: Monash Library Research Lifecycle. På denne nettsiden er det nyttig og oversiktlig informasjon og henvisning til relevante ressurser og kontaktpunkter både på biblioteket og andre enheter og avdelinger ved Monash University, i tillegg til eksterne leverandører og organisasjoner.

Et spennende initiativ som biblioteket deltar i er Data Fluency for Researchers. Dette er et tverrfaglig program som skal bygge kompetanse hos forskere innen bruk, analyse og visualisering av data, og tilbyr workshoper, seminarer og verktøy, samt et nettverk for erfaringsdeling.

En mer inngående og detaljert beskrivelse av Monash University Library samt organisering og finansiering av forskning i Australia og New Zealand er tilgjengelig i denne oppsummeringen fra studietur, som er tilgjengelig på nettsiden hvor informasjon ble delt underveis i Open Science Toolbox-prosjektet.