Sist endret: 29.10.2020

Typer åpen tilgang

Åpen tilgang til forskningspublikasjoner kommer i flere valører, avhengig av hvordan publikasjonen er finansiert, hvilken status publiseringskanalen har og hvor tilgjengeliggjøringen foregår. Grovt sett er det fire typer åpen tilgang.
Bilde
Ulike typer open access (diamant, gull, grønn, hybrid)

Grønn åpen tilgang

Grønn åpen tilgang er tilgjengeliggjøring av en forskningspublikasjon gjennom et institusjonelt arkiv eller forskerens private nettside, men uten at den opprinnelige publikasjonen nødvendigvis er åpent tilgjengelig hos forlaget. Dette skjer ved at forskeren laster opp en versjon av manuskriptet til institusjonens arkiv. Det er ofte en tidsperiode hvor man ikke får lov til å offentliggjøre filen (embargo), slik at man må vente en angitt tid før den arkiverte versjonen kan tilgjengeliggjøres. Ellers kan grønn åpen tilgang naturligvis kombineres med de andre formene for åpen tilgang, ved at man først publiserer i et gull-tidsskrift, og så egenarkiverer.

Hybrid åpen tilgang

Hybrid åpen tilgang er en åpent tilgjengelig publikasjon i en kanal, for eksempel et tidsskrift, som ellers ikke tilgjengeliggjør publikasjoner åpent. Dette skjer ved at forfatteren betaler en egen publiseringsavgift (ofte kalt «Article Processing Charge», forkortet til «APC») for å dekke forlagets utgifter forbundet med publisering. Noen ganger gjør en publiseringskanal noe innhold åpent tilgjengelig for en periode, men uten en åpen lisens (for eksempel for å promotere innhold).

Gull åpen tilgang

Gull åpen tilgang er åpen publisering i en kanal hvor alt som publiseres er åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet. Finansiering av publiseringskanaler som ikke tar leseavgift skjer som regel gjennom en form for forfatterbetaling (APC). 

Diamant (eller platina) åpen tilgang

Diamant eller platina åpen tilgang er publisering i en åpen kanal uten forfatterbetaling. Tidsskrift og bokserier som driver med diamant OA finansieres ofte på annet vis enn gjennom tradisjonell forlagsvirksomhet, for eksempel med institusjonell støtte fra et universitet eller som del av en profesjonsorganisasjon. 

Videre kan man også skille mellom «gratis» og «libre», for å definere egenskapene ved en åpen publikasjon. «Gratis» er nokså selvforklarende, det er kostnadsfri adgang til å lese publikasjonen. «Libre» er å ta åpenheten et skritt videre, ikke bare er det gratis å lese publikasjonen, men det er også tillatt å dele og gjenbruke den på ett vis; og graden av gjenbruk man ønsker å tillate defineres som oftest ved hjelp av Creative Commons-lisenser. Se også Lisensiering av åpne publikasjoner.

For nærmere forklaring av ord og begreper, se ordlisten til openaccess.no.