Sist endret: 22.11.2020

Publisere med åpen tilgang

Ved publisering med åpen tilgang står valget først og fremst mellom publisering i et åpent tidsskrift eller egenarkivering i et vitenarkiv. Mange forskningsfinansiører, som Forskningsrådet, vil kreve at artikler fra prosjektet gjøres åpent tilgjengelig.

Publisering i åpent tidsskrift (gull Open Access)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) er en database som gir oversikt over åpne akademiske tidsskrift. Vanligvis kreves det en avgift for publisering (article processing charge, APC), og mange institusjoner i Norge har avsatt midler til å dekke denne typer utgifter i et eget publiseringsfond. Systemet med forfatterfinansiering av åpne publikasjoner har åpnet for en rekke såkalte «røvertidsskrifter» av lav kvalitet. Sjekk derfor alltid at det aktuelle tidsskriftet er registrert i DOAJ.

Det finnes også en rekke tidsskrift som publiserer alt åpent uten å kreve publiseringsgebyr, disse betegnes noen ganger som diamant- eller platina-tidsskrift.

I tillegg har UNIT fremforhandlet nasjonale avtaler med flere av de store forlagene på vegne av norske institusjoner. Disse gir forskere mulighet til å publisere med åpen tilgang i flere tidsskrift. Ved denne type åpen publisering har institusjonen betalt på forhånd gjennom en såkalt publiser-og-les-avtale, og dette alternativet velges ved publisering. Ikke alle institusjonene er med på alle avtalene, så det er viktig å sjekke hvilke avtaler som gjelder for hver enkelt institusjon.

Egenarkivering (grønn Open Access)

Tilgjengeliggjøring av innholdet i en forskningspublikasjon uten at den opprinnelige publikasjonen nødvendigvis er åpen, regnes som grønn åpen tilgang. Egenarkivering gjøres som regel ved å laste publikasjonen opp til et institusjonsarkiv gjennom Cristin. Grønn åpen publisering kan kombineres med de andre formene for åpen tilgang, for eksempel ved at man først publiserer i et åpent tidsskrift, og så egenarkiverer.

Ofte er det noen begrensninger på hvilken versjon av fila som kan arkiveres. I noen tilfeller krever også forlaget at man venter en stund før artikkelen egenarkiveres («embargo»). Sherpa Romeo er en nyttig database for å sjekke slike regler.

Preprint

Preprint er versjoner av vitenskapelige artikler som ennå ikke har vært gjennom en fagfellevurderingsprosess. Det blir stadig vanligere å offentliggjøre vitenskapelige funn og legge ut manuskript av forskningsartikler før de har blitt fagfellevurdert, både for å markere eierskap til et funn og for å kunne henvise til publikasjonen i ansettelsesprosesser. Dette kan avhjelpe den tidvis sendrektige publiseringsprosessen, og også være en ressurs for kommunikasjon av vitenskap.

FOSTER Open Science har en oversikt over servere for å registrere og laste opp preprinter innen mange fagfelt.