Sist endret: 22.11.2020

Konferanser og kurs

Et utvalg konferanser og kurs som har tematikk tilknyttet åpen vitenskap. Noen har åpen vitenskap eller en av underkategoriene som hovedtema, for eksempel åpen tilgang eller forskningsdata, mens andre av disse tar opp åpen vitenskap som et av flere tema.

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning arrangeres av Unit, og er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet. Det vil si at åpen forskning er bare ett av temaene som tas opp, og i hvor stor grad og hvordan det dekkes, vil variere fra år til år.

BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot Units bibliotektjenester.

Munin Conference on Scholarly Publishing 

Munin-konferansen er en årlig konferanse som arrangeres i Tromsø av UiT. Hovedtema er åpen tilgang og andre tilgrensende tema knyttet til vitenskapelig publisering og kommunikasjon. Mye av innholdet strømmes eller filmes og legges ut åpent i etterkant av konferansen.

IDCC

International Digital Curation Conference arrangeres årlig av Digital Curation Centre (DCC). Som navnet tilsier, dekker denne digital kuratering av forskningsdata. Konferansen går vanligvis over to dager med mange parallellsesjoner og enkelte workshops i tillegg. 

RDA Plenary Meetings 

Research Data Alliance (RDA) Plenaries er nærmest som arbeidsmøter eller workshops, og finner sted to ganger i året. Her er det fokus på konkret håndtering av forskningsdata. RDA arrangerer også andre aktuelle nasjonale workshops og arrangementer.

Open Repositories

Open Repositories er en årlig konferanse som tidligere har fokusert på åpen tilgang, men som nå også har fokus på håndtering av forskningsdata.

The Open Science Conference  

The Open Science Conference er en årlig konferanse som arrangeres i Berlin av Leibniz Research Alliance Open Science.

LIBER annual conference 

LIBER annual conference er en årlig konferanse arrangert av LIBER, den europeiske foreningen for forskningsbibliotek. LIBER har også aktive Working Groups som jobber med tema innen Open Science og som også avholder andre arrangement i løpet av året. 

EUNIS annual congress 

EUNIS annual congress er en årlig konferanse arrangert av European University Information Systems (EUNIS), en ideell organisasjon for de som jobber med IT i høyere utdanning i Europa.

FORCE11 annual conference 

The Future of Research Communications and e-Scholarship (FORCE11) annual conference er en årlig konferanse.

FSCI

FORCE Scholarly Communication Institute (FSCI) arrangeres årlig av FORCE i samarbeid med University of California, og er et ukelangt kurs med tema knyttet til publisering og formidling av forskning. 

The Carpentries

The Carpentries er en workshop-metodikk og nettverk med mål å lære forskere grunnleggende koding og data-analyse. I Norge har blant annet Universitetet i Oslo regelmessige kurs, og disse er ofte åpne også for eksterne deltakere. 

CodeRefinery 

CodeRefinery er et prosjekt i regi av NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration), og har som mål å bidra til opplæring og kompetanse slik at forskere og studenter utvikler og bruker FAIR kode og programvare. De arrangerer jevnlige workshops i Norden, som er åpne for alle.

Annet

Andre aktuelle konferanser, webinarer og e-kurs annonseres ofte på epost-listen Norainfo (som driftes av Universitetet i Tromsø, UiT). Der diskuteres blant annet åpen tilgang, vitenarkiv og relevante arrangement. Epost-listen Biblioteknorge er en felles liste for hele biblioteksektoren i Norge (frem til høsten 2020 driftet av Nasjonalbiblioteket).